مطالب به روز را با ما دنبال کنید (کلیک کنید)
حالت مقایسه ای برنامه نویسی
ایجاد حالت مقایسه ای در برنامه Notepad++ : حالت مقایسه ای یا دو پنجره ای کردن مانند تصویر زیر: وقتی دو فایل مورد نظر خود را که قصد دیده شدن در کنار هم را دارید باز کردید روی پنجره ای ...
توسط
تومان